Геопространственото позициониране може да нарушава GDPR

Това решение променя правилата на играта. Клетъчните телефони са от съществено значение за модерния живот. Оказа се, че начинът който функционират  е противоречив. Непрекъснато се свързват към клетъчни кули за обмен на данни. Така дават възможност на мобилните оператори да събират постоянно и навсякъде данни за местоположението на всеки телефон. Постепенно всеки собственик на телефон е трасиран в продължение на години в миналото. Както Съдът отбелязва, достъпът до този вид информация позволява на правителството да постигне „почти перфектно наблюдение. Сякаш е прикрепило проследяващо устройство към глезена на потребителя на телефона“. Тъй като телефонните компании събират тези данни за всяко устройство. „Полицията дори не трябва да знае предварително дали иска да следи определен човек или кога.“

В продължение на години правителството твърди, че чувствителният характер на тези данни няма значение; самият факт, че са събрани от телефонни компании, лишава потребителя автоматично от конституционна защита.

Този аргумент се основава на остарял правен принцип, наречен „Доктрината на третата страна“, разработен от Върховния съд в два основни случая от 70-те години на миналия век, включващи записи на телефонни обаждания и банкови транзакции. Съдилищата в страната отдавна са дълбоко раздвоени за това дали доктрината на третата страна трябва да се прилага към информацията за местоположението на мобилния телефон или дали инвазивността на проследяването, която позволява, трябва да изисква по-голяма защита на личния живот.