Корпоративните обучения, както са указани в страниците с цени и резюмета, се извършват извън тези графици, в удобно за заявителя време и място.

There are no upcoming events.