Корпоративните обучения, както са указани в страниците с цени и резюмета, се извършват извън тези графици, в удобно за заявителя време и място.

Основи на киберсигурността

Записване до 27.03.2019

Начало 29.03.2019

Продължителност 9:00-13:00

Адрес София, Бул. Цариградско шосе 131, АТМ Хотел

Основи на киберсигурността

Базови положения за киберсигурността от гледна точка на защитата на информационните активи. Представяне на основните видове заплахи, уязвимости, начини за проникване и компрометиране на мрежите и нформационните системи (бази данни, уеб приложения).

Hits: 2157