Корпоративните обучения, както са указани в страниците с цени и резюмета, се извършват извън тези графици, в удобно за заявителя време и място.

GDPR01. Основи на защитата на личните данни в организацията според GDPR

Записване до 20.11.2018

Начало 22.11.2018

Продължителност 9:30 - 17:00

Адрес София, Цариградско шосе №133

Придобиване на основни познания и практически умения по Общия регламент относно защита на данните (GDPR), защита на личните данни в организацията и минимално необходимото за постигне съответствие с изискванията на GDPR.   8 учебни часа, един ден, до 15 обучаеми.  Подходящ за ключови служители, стартиращи DPO, обработващи лични данни, системни администратори и програмисти. Еднодневен вариант на обучението […]

GDPRCS01. Основи на кибер сигурността в контекста на GDPR

Записване до 27.11.2018

Начало 29.11.2018

Продължителност 9.00-17.00

Адрес София, Цариградско шосе №133

видове заплахи за личните данни, методи за атаки от хакери, пътища за изтичане на лични данни, оценка на риска за бизнеса и активите на компанията, одит на иформационната система на организацията от гледна точка на кибер сигурността

Hits: 1567