Корпоративните обучения, както са указани в страниците с цени и резюмета, се извършват извън тези графици, в удобно за заявителя време и място.

GDPRCS01. Основи на кибер сигурността в контекста на GDPR

Записване до 22.01.2019

Начало 24.01.2019

Продължителност 9.00-17.00

Адрес София, Цариградско шосе №133

видове заплахи за личните данни, методи за атаки от хакери, пътища за изтичане на лични данни, оценка на риска за бизнеса и активите на компанията, одит на иформационната система на организацията от гледна точка на кибер сигурността

Hits: 1844