Да бъде или да не бъде … ePrivacy като GDPR

Това е въпросът 20 дни след началото на прилагането на GDPR. Ще бъдат ли повторени грешките на ЕС, държавите и надзорните органи и при приемането на окончателния текст на регламента ePrivacy? Ще има ли яснота и достатъчно време фирмите и гражданите да се подготвят за новия регламент? Ще са готови ли държавите и надзорните органи преди компаниите? Ще се радват ли хората на истински придобивки и кога ще стане това?
За добро или за зло регламента ePrivacy явно няма да се прилага от 25 май 2018 г. Вероятно за компаниите и гражданите той ще се прилага най-рано от есента на 2019 г.
С бисквитки или без бисквитки, с нови легални дефиниции за „електронна съобщителна мрежа”, “електронна съобщителна услуга”, “междуличностна съобщителна услуга”, “междуличностна съобщителна услуга посредством номер” и други, всеки има право на личен живот и защита на личните му данни.
Е, ако питате нас, най-добре е да вземете предвид ePrivacy сега и да започнете подготовка за спазването му.

ePrivacy, GDPR, ЕС, надзорни органи, бисквитки, електронна съобщителна мрежа, електронна съобщителна услуга, междуличностна съобщителна услуга, междуличностна съобщителна услуга посредством номер, право на личен живот, защита на личните данни.

Hits: 22