Специалистите коментират сигурността на данните ни в съвременните автомобили

Лични данни и кибер сигурност в автомобилите.

Съвременния автомобил предава данни за местоположението си, маршрута си, техническото си състояние и други… При налични между 30 и 100 компютъра на борда, ние нямаме понятие къде отиват тези данни, с изключение на повикването за помощ.

Ако Ви проследят маршрута и  получите електронно съобщение с линк „забравихте това в автомобила“ лесно ще се подведете и ще кликнете, но там може да няма снимка, а вирус….

Connected Cars and Automated Driving: Privacy Challenges on Wheels

Из архивите от 2015 г.
Американският сенатор Едуард Дж. Маркий е изпратил писмо до няколко производители на автомобили с въпрос доколко добре защитават клиентите си срещу кибератаки. Експертите са доказали, че компютърната система на автомобила може да бъде овладяна и контролирана, за да се изпратят команди към превозното средство. Писмото е изпратено до 20 компании в САЩ включително Volvo, Volkswagen, Toyota, Tesla, Subaru Motors, Porsche, Nissan, Mercedes-Benz, Mazda, Lamborghini, Jaguar, Hyundai, Honda, General Motors, Ford, Chrysler, BMW, Audi и Aston Martin.