Фирма „Виртуални системи“ ЕООД e създадена през 2010 г. От тогава предлага на българския пазар консултации в областта на проектирането и внедряването на информационни системи и защитата им от кибер нашествия.

Компанията провежда консултации и обучения по теми свързани с конструиране и синтез на решения за сигурност на корпоративни ИТ системи, които засягат промени в организационните процеси и техническата инфраструктура.

От 2016 г. специалистите от компанията развиват непрекъснато пакет от обучителни курсове по кибер сигурност и изискванията за съответствие с REGULATION (EU) 2016/679 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 27 April 2016 on the protection of natural persons with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data, and repealing Directive 95/46/EC (General Data Protection Regulation), GDPR.

Партньори са ни български високотехнологични фирми, които доставят и внедряват решения за сигурността на информационните и комуникационни системи в частния сектор и бюджетните структури.