За някои ефекти на GDPR. Минимизиране на данните или на услугите.

На 10.8.2018 г. на Портала за обществени консултации беше публикуван Проект на Решение на Министерския съвет (РМС) за приемане на мерки за трансформация на модела на административно обслужване. „С предложения проект се цели подобряване на законодателната уредба за ограничаване на административната тежест пред бизнеса, подобряване на административното обслужване за бизнеса и гражданите и намаляване броя на регулаторните режими“.

Минимизиране на данните или на услугите

Видно от Приложение № 3 Мерки за заличаване от Регистъра на услугите от проекта за решение на министерския съвет се предлага заличаване на 370 услуги, а с Приложение №4 -Мерки за вписване на невписани услуги в Регистъра на услугите се предлага вписване на 444 услуги.

Въпрос по темата

За някои ефекти на GDPR. Минимизиране на данните или на услугите.

Как се прави минимизиране на данните по GDPR? Явно въпросът е много сложен …… за някои. За други нещата стоят доста по-просто като например: Намаляваме услугите и съответно намаляваме събираните данни. Дори не е важно дали данните са лични. Така с един „куршум уцелваме поне два заека“: намаляваме административната тежест за всички и намаляваме рисковете от изтичане на данни, в това число и на лични данни. Други ефекти:

  • По-лесно ще се справим с ePrivacy когато т. нар. Регламент ePrivacy дойде на дневен ред;
  • Ще минимизиране личните данни и ще изпълним изискванията на GDPR;
  • Ще освободим ресурс (човешки, технически и т.н.) и ще го използваме по-пълноценно;
  • Ще разнообразим ежедневието на работещите в администрацията като ги освободим от досадни и еднотипни задължения;
  • Ще постигнеме ефективност и ефикасност; и още други полезни ефекти, за които всеки се сеща и сам.

Отговор по темата

За някои ефекти на GDPR. Минимизиране на данните или на услугите.

Може да намерите отговор на въпроса „Как е възможно всичко това?“ като дойдете на някое наше обучение или си поръчате подходящото за Вашите нужди обучение при нас. Ще Ви разкажем и за другите ефекти на GDPR и право на ЕС, как да си минимизирате, етикетирате, архивирате и управлявате личните данни. Включително и как да ги опазите от злонамерени външни или вътрешни  актьори.

Hits: 33