Упражнения за студенти по дисциплината киберсигурност

Оперативна киберсигурност

Дисциплината има два модула

Оперативна киберсигурност. Насочен е към задълбочени познания за управление на защитата на операционната система от инциденти по сигурността

Анализ на данни от логовете с Python говете с Python. Целта е постигане на умения за изследване на логовете с цел откриване на аномалии в реално време и при разследване на инциденти по сигурността

МОДУЛ ОПЕРАТИВНА КИБЕРСИГУРНОСТ

Анализ на състоянието на операционната система Linux

Проверки на конфигурацията за сигурност

Изследване на мрежовото обкръжение

Материалите не са задължителни, всеки може да си ги учи от различни източници. Има много видеоматериали в популярните сайтове и социални мрежи.

Лесно се намират на следните линкове

http://edubooks.bg/index.php/all-products/product/175-operatiwna-kibersigurnost

или по отделните теми

shell за начинаещи

shell за разбиращи

Маршрутизация, защитна стена, права

Състояние на мрежата

Администриране за начинаещи

МОДУЛ АНАЛИЗ НА ДАННИ ОТ ЛОГОВЕТЕ С PYTHON

За начинаещи

За ентусиасти

GEOIP анализ

Проверки в мрежата

Анализ на логове

EventLog Windows – справки

Визуализиране на свързани хостове