VSCB01 Основи на киберсигурността

Предлага основни знания за:

Разликите между проактивната, навременна, профилактична дейност по защитата на информационните системи и пасивното изчакване на инцидент по сигурността с изтичане на данни и нарушаване на бизнес операциите;

Основни положения в закона за киберсигурност и европейските нормали в контекста на необходимите за малките и средни предприятия мерки.

Базови знания за видовете атаки срещу информационните системи и мрежите, начините на проникване и въздействие – изтичане на данни, деградиране на информационните системи и поведението на злонамерените актьори след проникване в системите

Метод за конструиране на системата за защита на приложенията, данните и мрежите