МАГИСТЪР УПРАВЛЕНИЕ НА СИГУРНОСТТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Основна цел на магистърската програма „Управление на сигурността на личните данни“ е да предостави на завършилите възможността да планират и управляват лични данни, жизнения цикъл на данните, процесите за администриране на лични данни в големи проекти в областта на ИТ индустрията или да работят като служители по защита на личните данни.

Мьгистратура GDPR

GDPR магистър управление на сигурността на личните данни

Програмата се отнася до образованието на студентите за професионална магистърска степен по управление на сигурността на личните данни за тези, които се интересуват предимно от кариера в различните сектори на икономиката и бизнеса. Тя дава на студентите професионални познания за международното законодателство, потока от данни за корпоративните процеси, киберсигурността, защитата на данните и поверителността. Тази програма отговаря на потребностите на индустрията, от нея може да се възползват и държавните служители, които нямат официално образование за защита на личните данни и поверителност, или завършили бакалавърска степен с малък или никакъв опит.
Програмата за управление на защитата на личните данни предоставя изчерпателни, специализирани, фактически и теоретични познания относно регулаторните рамки за защита на личните данни, специалните категории лични данни, чувствителните лични данни в условията на регулациите на ЕС и директиви като GDPR, полицейската директива и др.

Студентите получават експертни познания и практически умения за одит на данни, систематизиране на данни, минимизиране, маркиране, анонимизация и широка гама от криптотехнически техники за защита на структурирани и неструктурирани данни. В областта на законовата уредба студентите получават способности за демонстриране на съответствие с GDPR, управление на планирането на промените съгласно изискванията за защита на личните данни и управление на нарушенията на данните. Те трябва да могат да планират редовни корпоративни обучения и да съберат нови регулации и технически решения за защита на личните данни.
Завършилите придобиват умения за управление на знания и умения в областта на защитата на личните данни, отговарящи на професионалните стандарти, необходими за започване на практики в областта на управлението на личните данни като DPO или администриране на лични данни.

Програмата на обучение включва поне една основна дейност, която включва разработване на проект за изследване и разработка за клиент. Магистърската програма включва поканени преподаватели, практикуващи адвокати, експерти по киберсигурността и администратори на лични данни.

* Обучението се провежда на три езика (български, английски и италиански) по избор на кандидата при минимален брой от седем записани студента.

За запитвания и заявки попълнете формата, позвънете или се обърнете към Европейския политехнически университет.

Hits: 350