Материалът е предназначен за учащи. Съдържа линкове, които са подбрани и подбрани с нарастване на сложността на текста. Необходимо е тези, които се запознават за пръв път с темата да изучават текстовете в последователността, в която са подредени.

УВОД

Windows 10 setup: Which user account type should you choose?

Understanding user accounts

Managing user accounts and parental controls

How to Create a New Local User Account in Windows

Types of User account in Computer Network Explained

NTFS permissions

Establishing Windows File and Folder Level Permissions

За напреднали и ентусиасти