Компанията Lacoon има за предмет сигурността в мобилните устройства. Последното и откритие е троянец, който е означен като “Xsser mRAT”.
В коментара ан компанията за този вирус се казва, че това е първият напълно функционален троянец за iOS. Той е пример за изместване на фокуса на кибернашествията от криминални деяния към контрол на социални процеси от страна на властите, тъй като е замислен за атаки срещу протестиращи. Може да лесно да преминава граници, да служи за шпиониране на отделни индивиди, групи, компании със служители, които имат мобилни устройства и дори цели правителства. Този вирус освен това е представителен за фундаменталния процеса на изместване на целите от настолни системи към мобилни устройства. Инфектирането с Xsser mRAT експонира всяка информация в iOS – SMS, email, локация, потребителски имена и пароли, журнал с обажданията, адресна листа и др.
Този троянец е забележителен и с възможностите, които дава при определени събития – протести, състезания, търговски изложби …

EE e най-голямата телекомуникаионна компания в Обединеното кралство Британия. Доставя мобилни и фиксирани комуникационни услуги.

На 8-ми февруари 2019 г. BBC публикува статия за инцидент с личните данни на клиентка на компанията.