Винаги e имало конфликти между правото на личен живот на личността и правото на организацията да събира лична информация за защита и подобряване на бизнеса си. Но една организация може да установи равновесие в това противоречие, като вземе предвид действащите закони и разпоредби в рамките на юрисдикциите, в които продуктите на организацията могат да бъдат използвани.

Двата регламента ясно показват пътя за постигането на компромисното положение, или въпросното равновесие: непрекъснато обучение.

Обучение на отговорните лица и роли, на управленския и редовия състав.

Компетенциите на Длъжностното лице по защитата на данните трябва да са изключителни – от юридически по съдържанието и приложението на GDPR  и e-privacy до технически по състоянието на системата за сигурност на ИКТ (Информационнии и комуникационни технологии), непрекъснатостта на управлението на конфигурацията, триковете на социалните инженери и професионални тънкости по конструиране на защитата на системите от ИКТ.

 

 

Comments are closed.

Скорошно законодателство за киберсигурност и неприкосновеност на личния живот по света

Авангардните технологии предизвикват институциите и те реагират. Ботовете вече се сдобиха с изкуствен интелект и започнаха да си говорят с поребителите: напътстват, дават съвети, продават, рекламират, зарибяват…

Социалният инженеринг се автоматизира с изкуствен интелект

Накратко за нов закон в Калифорния

California SB-1001:

Неправомерно е използването на бот от човек за да общува или да взаимодейства с друг човек в Калифорния онлайн,

– с намерението да заблуди другото лице за неговата изкуствена идентичност

– с цел съзнателно измама на лицето за съдържанието на съобщението;

– за да се стимулира покупка или продажба на стоки или услуги в търговска сделка

– или да се повлияе при гласуване на избори.

Законът е подписан на 28 септември 2018 г., считано от 1 юли 2019 г.