Какво става по света или

Online Cyber Security Degree Programs

Партньори

КОМПАНИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО ОБСЛЕДВАНЕ-ЗЕНИТ ООД

Професионални и висококачествени апаратура и технически средства за измерване на параметрите , свързани с енергийната ефективност;
Обучени специалисти, комуникативни и отворени за работа в сложни условия;
Преференциални цени за лоялни клиенти ,  за групови клиенти , за членове на браншови организации , за клъстъри и други  асоциации.
Партньорство с други организации  за постигане на комплексни цели , включващи енергийната ефективност;
Преференциални условия за фирми и лица, постоянни  партньори на КЕО-Зенит ООД;
Предоставяне на рекламно място и /или рекламна кампания , банери за дейности, събития, др. на сайта ни;

ИНФОРМАЦИОННИ  ПРЕДИМСТВА:

Получаване на регулярна информация за развитието и състоянието на законодателството, промени в нормативната уредба,  срокове за задължени лица по ЗЕЕ и ЗЕВИ.
Получаване на регулярна информация за състоянието на енергийната ефективност и енергията от възобновяеми източнице  в България , Европейския съюз и чужбина;

Cyber academy

 

Книги за кибер сигурност от Edubooks

Looking for partners


We are looking for partners from Europe to work together on GDPR, DPO services and the ePrivacy and NIS Directive.

The NIS Directive is the first piece of EU-wide legislation on cybersecurity and, by May 9, 2018, all EU member countries will have to have it incorporated it into their own national laws. The NIS Directive focuses on the important critical infrastructure.

Those interested can contact us through the following form: