По статия от сп. CIO

Велиян Димитров

Къде възникват метаданните? Данни за личния си живот потребителите въвеждат сами докато метаданните са свързани с работата на различни технологии, предоставящи инфраструктурни услуги – например мрежови устройства, видеонаблюдение на пътя, клетки на телекомуникационен оператор, охрана с видеокамери в метрополитена, на летището и др. Друг клас метаданни се гeнерират при директни услуги към крайните потребители – изпращане на електронна поща, използване на мобилен телефони, мрежови устройства.

За всички тези данни гражданите не знаят и не са запознати с технологиите за създаването им. Метаданните се записват в масивите на телекомуникационните оператори без наше знание като например данните за местоположението на мобилния ни телефон. Невинно ли е регистрирането (само) на номерата на които сме звънили, ако не ни записват разговорите?

В рамките на тази статия ние се интересуваме от метаданните, които попадат в дефиницията за Big Data, тъй като в този случай са приложими статистически анализи, технологиите за деперсонифициране и повторно ре-персонифициране на данните, както и корелации с външни масиви с неструктурирани данни.