През далечната 2014 г. в списанието за ИТ директори публикувах статията

Големите масиви с данни – носители на заплахи за конфиденциалността

която започва така

Новите технологии, свързани с големите масиви от данни (Big Data) доведоха до тенденция за унищожаване на запазеното лично пространство на индивида и до нови предизвикателства пред институциите. Метаданните по същество са големи масиви с данни и усложняват тази картина. Заедно с ползите, които носят, те крият неподозирани заплахи за личния живот на хората.

В момента Европа обмисля Общ регламент за защита на данните (General Data Protection Regulation ), който да замени остарялата Директивата за защита на данните (Data Protection Directive). Този регламент институционализира индивидуалните права и налага нови мерки за отчетност на организациите, които събират или обработват данни.

Усилия на регулаторите обаче са затруднени от задаващо се мощно цунами от проблеми свързани с Big Data [5].

За Проблемите които възникват вследствие навлизането на тази нова технология может да прочетете ако отворите страницата на списанието посочена с горния линк. Регулаторите положиха усилия…