ОСНОВИ НА КИБЕРСИГУРНОСТТА

Основни положения за защитата на информационните системи може да научите от поредния Семинар киберсигурност.

Ще съдържа кратко 10-минутно изложение на основните положения в националния Закон за киберсигурност.

Семинар киберсигурност

Целта на основното изложение е да представи системна рамка за прилагане на третия стълб на закона за киберсигурност.

Семинар киберсигурност

Предвиден за 27.09.2019 г.

За записване – тук! Включва изненада! Учебни материали – книга!

Третият стълб на Закона за киберсигурност е най-слабо експониран в публичното пространство и най-малко специалисти в областта на киберсигурността практикуват тази проблемна част – комплексната защита на информационните активи на организациите.

Създаването и съпровода във времето на система за киберсигурност за конкренто обкръжение от информационни технологии е свързано с експертиза, която се акумулира с години. Този процес е основополагащ в стратегията за проактивна защита на информационните ресурси.

Специалистите, които създават и съпровождат системите за киберзащита са изправени срещу възможностите на злонамерени актьори и изискванията на регулаторните мерки. Същевременно трябва да защитят активите и реномето на организациите си в рамките на достъпните им ресурси, често под напрежение и в дефицит на технологии.

Диспропорцията в равновесието на силите и възможностите на двете страни се виждат всеки ден

Семинарът е възможност заинтригуваните да придобият познания за балансиране на стратегията за проактивна киберзащита с перспективата за реагиране при инциденти по сигурността и постпроцеси, които са свързани с дигитални разследвания и мерки според GDPR и други регламенти.

На семинара ще бъдат засегнати теми, които дават представа за същността на многослойната защита изисквана от закона и взаимовръзката между отделните подсистеми за киберзащита:

управление на конфигурацията от информационни активи

управление на уязвимостите и актуализациите

сигурност на крайната точка и приложенията

процесът на разпадане на периметровата защита

Предвиден за 27.09.2019 г.

Ще научите зависимостите между одита на сигурността и пенетрейшън тестването, управлението на информационните активи и дейностите по ъпдейтване на приложенията, операционните системи и активните врежови устройства.

Дискусията е насочена в горните теми, но ще бъде съобразена с интересите н ааудиторията и зададените въпроси.