Скорошно законодателство за киберсигурност и неприкосновеност на личния живот по света

Авангардните технологии предизвикват институциите и те реагират. Ботовете вече се сдобиха с изкуствен интелект и започнаха да си говорят с поребителите: напътстват, дават съвети, продават, рекламират, зарибяват…

Социалният инженеринг се автоматизира с изкуствен интелект

Накратко за нов закон в Калифорния

California SB-1001:

Неправомерно е използването на бот от човек за да общува или да взаимодейства с друг човек в Калифорния онлайн,

– с намерението да заблуди другото лице за неговата изкуствена идентичност

– с цел съзнателно измама на лицето за съдържанието на съобщението;

– за да се стимулира покупка или продажба на стоки или услуги в търговска сделка

– или да се повлияе при гласуване на избори.

Законът е подписан на 28 септември 2018 г., считано от 1 юли 2019 г.