На 13 май 2022 г. бе постигнато политическо споразумение между Европейския парламент и държавите-членки на ЕС по Директивата относно мерки
Това „чисто“ приложение, което наподобява Google Translate всъщност е зловреден софтуер за копаене на крипто в средата на операционната система
Липсата на информираност за защитата от хакери може да доведе до тежки последствия След успешна злонамерена кибер атака резултатите може
ТЕНДЕНЦИИ В СИГУРНОСТТА НА ИКТ ГЛАВА 1. ИНФОРМАЦИОННА СИГУРНОСТ И ИКТ Основни принципи на сигурността Терминологичен апарат Кариера и експертиза
Барман, сипи едно докато не се е почнало... ..., сипи още едно докато не се е почнало... сипи още едно
Финансиране за шест проекта в университети, които ще ръководят изследвания, разработки и демонстрации за нови кибертехнологии за защита на критичната
INFORMATION SECURITY MANAGEMENT PART 1 Impact of cyber attack on the business Cybersecurity and information security, DLT, BLOCKCHAIN and other
В света на бизнеса термиът domain squatting се отнася до препятствията, които компаниите изпитват, когато не са в състояние да
Browsers have become an attractive target for cybercriminals Browser-based cyberattacks Some prevalent cyberattacks that target browsers or are facilitated by
Монографията има за предмет кръг от въпроси, които са свързани с етиката при употребата на ресурсите в интернет, масовите експерименти