Ключовите изисквания произтичащи от NIS2 NIS2 се прилага за по-широк обхват от сектори и субекти от тези, които са обхванати
Надзор и отчетност на управителните органи NIS2 налага директни задължения на „управителните органи“ относно прилагането и надзора на спазването на
На 13 май 2022 г. бе постигнато политическо споразумение между Европейския парламент и държавите-членки на ЕС по Директивата относно мерки
Това „чисто“ приложение, което наподобява Google Translate всъщност е зловреден софтуер за копаене на крипто в средата на операционната система
Липсата на информираност за защитата от хакери може да доведе до тежки последствия След успешна злонамерена кибер атака резултатите може
ТЕНДЕНЦИИ В СИГУРНОСТТА НА ИКТ ГЛАВА 1. ИНФОРМАЦИОННА СИГУРНОСТ И ИКТ Основни принципи на сигурността Терминологичен апарат Кариера и експертиза
Барман, сипи едно докато не се е почнало... ..., сипи още едно докато не се е почнало... сипи още едно
Финансиране за шест проекта в университети, които ще ръководят изследвания, разработки и демонстрации за нови кибертехнологии за защита на критичната
Management Information Systems
INFORMATION SECURITY MANAGEMENT PART 1 Impact of cyber attack on the business Cybersecurity and information security, DLT, BLOCKCHAIN and other
В света на бизнеса термиът domain squatting се отнася до препятствията, които компаниите изпитват, когато не са в състояние да