Материалът съдържа подробности за опасностите за децата в цифровия свят. (Federal Trade Commission, FTC) заедно със
Cybersecurity and Infrastructure Security Agency, (CISA) насочват вниманието на родителите към неизвестни на тях области с опасности, които съпровождат онлайн битуването на децата.

ЗАИНТРИГУВАНИТЕ МОГАТ ДА ПРОЧЕТАТ СТАТИЯТА, а свързани с темата материали, в кито също има задълбочена информация се намират на следните линкове: