Следващите редове са насочени към компаниите и длъностните лица по защита на данните (DPO) и дават отговор на въпросите: Приложима ли е политиката на неутралитет в дигиталния свят? Какво печелим с нея?

Политиката на неутралитет е отдавана позната от историята и от международното право. В международното право неутралитетът съдържа три ограничения за действията на неутрална държава по време на войната между други държави:

 • да не предоставя свои собствени въоръжени сили на воюващите страни;
 • да не предоставя нейната територия за използване от воюващите (базиране, транзит, полет и др.);
 • да не дискриминира нито една от страните в доставката на оръжия и военни стоки (т.е. ограниченията са еднакви или не съществуват).

Една от най-известните държави, придъжащи се стриктно към политиката на неутралитет, е Швейцария. Ползите от тази политика са добре известни и се виждат ясно от прегледа на икономическите данни за нея.

Ако перефразираме основните принципи на политиката на неутралитет и ги отнесем към дигиталния свят, те биха звучали така:

 • неутралната компания не допуска на своята територия никакви враждебни действия или тяхното продължаване от страна на други субекти и не се намесва в техните операции (конфликти) извън нейната територия;
 • неутралната компания не бива да позволява на нейните служители да се намесват в конфликти и да вземат нечия страна;
 • неутралната компания има правото да продължа бизнес отношения с враждуващите и да търгува с тях, без да нарушава закона. Тя не дискриминира нито една от страните.

Въвличането в чужди конфликти поражда рискове, които могат да доведат до загуби за компанията. Например:

 • загуба на приходи от клиенти, защото компанията е спряла да търгува с тях;
 • замяна на един добър доставчик с непроверен доставчик, само защото той е по-приемлив от гледна точка на друга компания;
 • въвличане в съдебни производства, което винаги е свързано с време и пари;
 • риск от обвинения в дискриминация и налагане на санкции;
 • проверки от контролни или надзорни органи, предизвикани от засегната от конфликта страна и т.н.