Автор: velbg.com

За двойната езда и GDPR

Ако български нормативен акт противоречи на регламент на ЕС, прилага се регламентът. Например: Ако Законът за защита на личните данни противоречи на GDPR, ще се прилага GDPR.

Прочетете повече

Мултидисциплинарната подготовка на кадрите – необходимост или бъдеще

Все повече нормативни актове на ЕС предвиждат създаване на работни места за лица, които да бъдат...

Прочетете повече

GDPR и новата регулаторна рамка на ЕС налагат по-високи изисквания към компаниите и ключовите им служители

Новите и по-високи изисквания към компаниите и ключовите им служители Новата регулаторна рамка на ЕС (актове, приети след 2014 г.) въвежда по-високи изисквания към компаниите и техните ключови служители. Предлагането и...

Прочетете повече

Категории

Архив