Геопространственото позициониране може да нарушава GDPR

Геопространственото позициониране може да нарушава GDPR Сайтът Electronic Frontiers Foundation публикува на 22 юни статия от ANDREW CROCKER и JENNIFER LYNCH със заглавие “Victory! Supreme Court Says Fourth Amendment Applies to Cell Phone Tracking”. В нея се представя решението на Върховният съд на САЩ по казуса Carpenter срещу САЩ. Той се отнася към данни за местоположението на мобилния телефон. Решението […]

dpo expertise

Голямата картина и GDPR Дойде етапът на формиране на институционално схващане за проблемите, свързани със защитата на информационните системи.  След като се разбра потребността от кибер сигурност стигнахме и до яснота, че защитата на данните е интегрална част от нея, а личните данни се оказаха в центъра на събитията. Това доведе до изместване на фокуса […]

gdprexpertize

Все повече нормативни актове на ЕС предвиждат създаване на работни места за лица, които да бъдат „точка за контакт“. Например длъжностното лице по защита на данните  (DPO) по GDPR и Police Directive е точка за контакт. Дори да няма опредлено длъжностното лице по защита на данните, компаниите пак трябва да посочат някой, от който може […]

Новите и по-високи изисквания към компаниите и ключовите им служители Новата регулаторна рамка на ЕС (актове, приети след 2014 г.) въвежда по-високи изисквания към компаниите и техните ключови служители. Предлагането и предоставянето на стоки и услуги чрез интернет на европейския и световния пазар изисква познаването на тези пазари. Динамичната регулация изправя фирмите и служителите им […]

След като повторно е станал жертва на високотехнологичен автомобилен обир, Ник Билтън вече държи ключовете за своя Prius…във фризера. Причина за това странното поведение на мъжа са множеството мистериозни автомобилни кражби в близост до дома му в Лос Анджелис. В това число влиза и трикратна кражба на собствената му кола. Всички пострадали автомобили се заключват и […]

In January 2012, the European Commission proposed a comprehensive reform of data protection rules in the EU. On 4 May 2016, the official texts of the Regulation and the Directive have been published in the EU Official Journal in all the official languages. While the Regulation will enter into force on 24 May 2016, it shall apply from 25 […]

Защита на личните данни и регламент GDPR

Велиян Димитров Как се отразява GDPR на компаниите Общият регламент за защита на данните (GDPR) е законова рамка, която е валидна във всички държави от Европейския съюз (ЕС), като заменя съвкупните и специфични за отделните държави законодателства. Това е закон, който има за цел да укрепи неприкосновеността на личния живот и да защити данните за […]

Винаги e имало конфликти между правото на личен живот на личността и правото на организацията да събира лична информация за защита и подобряване на бизнеса си. Но една организация може да установи равновесие в това противоречие, като вземе предвид действащите закони и разпоредби в рамките на юрисдикциите, в които продуктите на организацията могат да бъдат […]

По статия от сп. CIO Велиян Димитров Къде възникват метаданните? Данни за личния си живот потребителите въвеждат сами докато метаданните са свързани с работата на различни технологии, предоставящи инфраструктурни услуги – например мрежови устройства, видеонаблюдение на пътя, клетки на телекомуникационен оператор, охрана с видеокамери в метрополитена, на летището и др. Друг клас метаданни се гeнерират […]

The Belgian Commission for the Protection of Privacy announced it may administer penalties to the creators of apps that can listen for the TV programs a user may be watching, Telecompaper reports. Research conducted by The New York Times found numerous apps use software from the company Alphonso to determine what programs users watch. While the company claims […]