Category: GDPR и право – единство на технологичните и регулаторните мерки

GDPR на книга

Две корпоративни стратегии за спазване на GDPR Ще защити ли оценката на въздействието върху...

Прочетете повече

Скорошно кибер законодателство California SB-1001:

Скорошно законодателство за киберсигурност и неприкосновеност на личния живот по света Авангардните технологии предизвикват институциите и те реагират. Ботовете вече се сдобиха с изкуствен интелект и започнаха да си говорят с...

Прочетете повече

Фитнес тракерите експонират данните на потребителите на трети страни

Разкриването на данни от фитнес тракерите може да бъде скъпо Фитнес тракерите експонират данните...

Прочетете повече

GDPR И ЗАДЪЛЖЕНИЯТА НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ

  GDPR И ЗАДЪЛЖЕНИЯТА НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ ЗА ЗАЩИТА НА ДАННИТЕ НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ Велиян Димитров GDPR...

Прочетете повече

Регламентът GDPR на ЕС за защита на личните данни отвори вратата на нов тип тролове

Регламентът GDPR на ЕС за защита на личните данни отвори вратата на нов тип тролове Законът се...

Прочетете повече

Експертите предупреждават – ренсъмуер е сред рисковете за компаниите, които попадат в изискванията на GDPR

Възстановяване на данните срещу откуп за криптиране Тенденциите в развитието на тази злонамерена...

Прочетете повече

GDPR – отговорност и право на обезщетение

Отговорност и право на обезщетение Правото на ефективно средство за защита трябва да дава право на лицата да искат обезщетение за всяка вреда, претърпяна в резултат на обработката на личните им данни по начин, който нарушава...

Прочетете повече

За двойната езда и GDPR

Ако български нормативен акт противоречи на регламент на ЕС, прилага се регламентът. Например: Ако Законът за защита на личните данни противоречи на GDPR, ще се прилага GDPR.

Прочетете повече

Мултидисциплинарната подготовка на кадрите – необходимост или бъдеще

Все повече нормативни актове на ЕС предвиждат създаване на работни места за лица, които да бъдат...

Прочетете повече
Зареждане

Категории

Архив