ПЛАТФОРМА ЗА СЪБИРАНЕ НА ЧУВСТВИТЕЛНИ ДАННИ

Националният център за кибернетична сигурност в Обединеното кралство (NCSC) публикува доклад, актуализиращ насоките си за откриване, неутрализиране и премахване на последиците от работата на зловредения софтуер Turla Neuron, който предоставя платформа за кражба на чувствителни данни.

NCCIC / US-CERT насърчава потребителите и администраторите да преглеждат съветника на NCSC за достъп до отчета и за повече информация.

Препоръките се намират в страницата Turla group using Neuron and Nautilus tools alongside Snake malware

Внимателния прочит на официалния доклад за платформата за събиране на чувствителни данни  показва изключителната възможност за легитимиране на изходящия трафик с откраднати данни, която се осигурява от описаната в него архитектура. Това означава, че в изходящия трафик не се наблюдават аномалии и инструментите за анализ на подобни отклонения в трафика не биха реагирали.