Основи на киберсигурността

Date: 27.09.2019

Продължителност 9:00-14:00

Адрес София, Бул. Цариградско шосе 131, АТМ Хотел

Базови положения за киберсигурността от гледна точка на защитата на информационните активи. Представяне на основните видове заплахи, уязвимости, начини за проникване и компрометиране на мрежите и нформационните системи (бази данни, уеб приложения).