Date: 27.09.2019

Продължителност 9:00-14:00

Адрес София, Бул. Цариградско шосе 131, АТМ Хотел

gdpr basics | киберсигурност

Семинар по киберсигурност

Практически обучителен семинар. Основи на киберсигурността за административни ръководители, ИТ специалисти, DPO, системни администратори и мениджъри на екипи.

В цената е включено учебно помагало – книгата

ТЕНДЕНЦИИ В СИГУРНОСТТА НА ИКТ

Програмата съдържа

9. 15 – 11.00 ч.

Представяне на новия закон за киберсигурност и свързаните европейски нормали – 10 минути.

Основни положения в защитата на системите от информационни технологии и мрежите.

Разлики между проактивните мерки за защита и реактивното поведение след инцидент по сигурността и изтичане на данни.

Ефективност на тестването за проникване (Penetration Testing).

Почивка 11.00 -11.15 ч.

11.15 – 13. 00 ч.

Базови понятия за процесите при злонамерени действия срещу информационните системи и мрежите. Видове атаки, начини на проникване в информационните системи. Действия на злонамерените актьори след проникването в системите. 45 мин.

Технологични и организационни способи за кибер защита. Метод за оценка на риска. Конструиране на защитата според оценката на риска. Управление на процеса по реакция на инцидент с изтичане на данни.

13.10 – 14.00

Дискусия с въпроси и отговори

За записване отворете менюто Контакти

Там можете да си оставите координатите за да се свържем с вас или да видите електронната поща, на която да изпратите заявката си или запитване.

This entry was posted in . Bookmark the permalink.