The European Data Protection Board публикува инфографика, която отразява прогреса свързан с разбирането и спазването на регламента GDPR.

Оргиналният документ може да се копира от тук

Към края на януари 2019 г. общия брой оплаквания до националните органи за защита на лични данни в Европа е почти 100 000, както се вижда от инфографиката.

Най-много оплаквания са пристигнали по повод на три вида злоупотреби с лични данни. Причинителите са:

  • компании за телемаркетинг;
  • имейли за промоции и подобни;
  • видеонаблюдение, което е в нарушение на GDPR.

До края на януари 2019 г. броят на обявените нарушения с лични данни от компаниите към националните КЗЛД за Европа надхвърля 40 000. Само з аянуари са над 10 000, както с евижда от графиката.

Вижда се е съотношението на държавите, които са вече адаптирали бизнеса си към GDPR и тези, които не са, както и кратка справка за най-големите глоби, които са наложени до края на януари.