Консултантски услуги в областта на киберсигурността

Тънкости при защита на корпоративните и личните данни и съответствието с GDPR

    • Всички консултантски услуги включват доклад с техникоикономическа оценка и препоръки за ефективно провеждане на техническите и организационни мероприятия.

Специализирани обучения

  • Вътрешни компетенции за провеждане на пенетрейшън тестове

  • Оценката за въздействие върху защитата на данните в актуализирано състояние;

  • Комуникация с длъжностното лице по защитата на данните, дейността на което е регламентирана от GDPR.

  • Оценка на риска и актуализиране на Оценката на въздействието върху защитата на данните

  • Киберсигурност и синтезиране на системата за защита от кибер нашествия в контекста на GDPR


Search Engine Marketing & Optimization