gdprandbalance

GDPR регулира защитата на личните данни от момента, в който Европейският парламент приема GDPR през април 2016 г., заменяйки остарялата директива за защита на данните от 1995 г. Тя съдържа разпоредби, изискващи от фирмите да защитават личните данни и поверителността на гражданите на ЕС за транзакции, които се извършват в държавите-членки на ЕС. GDPR също […]