Специалистите коментират сигурността на данните ни в съвременните автомобили Лични данни и кибер сигурност в автомобилите. Съвременния автомобил предава данни за местоположението си, маршрута си, техническото си състояние и други… При налични между 30 и 100 компютъра на борда, ние нямаме понятие къде отиват тези данни, с изключение на повикването за помощ. Ако Ви проследят […]