Заслужава си да се познава историята. През 2015 г. Ади Шамир цитира себе си от 1980-та, но особени промени няма. Трите закона за сигурност, които е формулира тогава, остават в сила и днес. Конструирането на схема за статична отбрана на системите от ИКТ също досега остава неглижирано и недооценено. Затова и предлагаме тази тема в […]