Финансиране за шест проекта в университети, които ще ръководят изследвания, разработки и демонстрации за нови кибертехнологии за защита на критичната инфраструктура в енергетиката. Министерството на енергетиката на САЩ (DOE) обяви на 21.04.2022 г. $12 млн. за шест нови проекта за изследване, развитие и демонстрация (RD&D), които ще разработят иновативна технология за киберсигурност, за да гарантират, […]

(15 март 2018 г.) Управлението на последствията от изтичане на данни е продължителен и ангажиращ процес. Обикновено се включват надзорния орган и представители на всички засегнати страни. Когато инцидентът е по причина на подизпълнител, то изпратилия данните е длъжен да провери и осигури надеждността му. В случая, който е изложен в следващите редове, подизпълнителят е […]