stolen-identity

Кражба на самоличност на бебета и кредити от тяхно име Професия наблюдател на тъмния интернет, мониторинг за предлагане на лични данни Оказва се, че нестандартното престъпно мислене експлоатира здраво темата Кражба на самоличност на бебета и кредити от тяхно име. Изследователите по сигурността в 4iQ прекарват дните си в наблюдение на различни уеб сайтове от тъмния уеб […]

GDPR и киберсигурността са двете страни на една монета

Внедряването на изискванията на GDPR може да се окаже формално GDPR пази личните данни на субектите. Неприкосновеността на личния им живот и намалява рисковете за него. Не пази компаниите. Те трябва да спазват изискванията на GDPR. Регламентите имат силата на закон. GDPR пази .личните данни на субектите. Как да се пазят компаниите? От инциденти с […]